Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Eredeti Nike, Adidas cipők, ruhák KEDVEZŐ ÁRON!  @tms_sneakers @minden_ami_sneakers

Kapcsolat

Írjon nekünk
Instagram: @minden_ami_sneakers
Instagram: @tms_sneakers

Akciós termékek

Szokásos ár 44 990 Ft
Ár 41 990 Ft
Készleten
Ár 29 990 Ft
Készleten
Szokásos ár 54 990 Ft
Ár 43 990 Ft
Készleten

Legnépszerűbbek

Ár 34 990 Ft
Készleten
Ár 47 990 Ft
Készleten
Ár 44 990 Ft
Készleten

Vásárlói tájékoztató
Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a LegitSneaker webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
- Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő a termék átvételét kővetően minimum 2 év, de legfeljebb egy év.


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a megadott elérhetőségeken.


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított 2 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a LegitSneaker vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől
számított 2 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy
pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.


3. Jótállás


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 
Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a LegitSneaker Webáruház jótállásra köteles


Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó
jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: LegitSneaker, Székesfehérvár, Budai út 198. megrendeles@legitsneaker.hu:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (termék neve, rendelési azonosító):

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt: 

YTc5M